Novinky roku 2015

3. května v 19:58

Velikonoce

Jsem velmi ráda, že se v naší malé vísce víceméně udržuje tradiční lidový zvyk - chození s řehtačkami a klapačkami, když odletí zvony do Říma.

Prořez lípy, vyčištění starých stromů a náletů 

Obec Nechvalice objednala odbornou firmu na prořez lípy na návsi. Stejná firma také pokácela na objednávku p. Matouše borovici, která se nakláněla nad dům. Pokácením borovice, opět vynikl, její roubený vzhled.
V prvním čtvrtletí letošního roku také došlo díky p. Konopovi k průklestu dřevin v oblasti veřejného osvětlení "mezi tarasy".
Velký průklest dřevin a náletů u potokem "za Burdovými" provedli p. Pečený a p. Daněk - na vyčištěné ploše by mělo vzniknout místo k setkávání a prostor pro dětské hry.

Odvodnění podmáčené louky

Díky p. Tuháčkovi, který se ujal odvodnění podmáčené louky, je větší šance, že obecní louka "za Burdovými" začne vysychat a bude se zde moci vybudovat dětské hřiště. 

Čarodějnice

Po dlouhé době jsme se v hojném počtu sešli u velkého ohně na nově vzniklém místě u potoka. Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říci, že se akce vydařila. Kéž je takových setkávání více a pálení čarodějnic se zase stane tradicí ;-)