Novinky roku 2014

20. prosince v 18:29

Rozsvícení vánočního stromu a zahrady

Jak už začíná být nejen pro Mokřaňáky tradicí, i letos se konalo rozsvícení vánočního stromu i celé zahrady "U Konopů". Postupné nasvícení proběhlo na známou píseň Hallelujah, nechyběl např. svařák a malé pohoštění, zkrátka všichni si myslím přišli na své.
Velký dík patří především Ing. Josefu Konopovi, ale i ostatním, kteří se účastnili těchto příprav.

 

Veřejné osvětlení

V úseku od Konopů k návsi bylo instalováno nové veřejné osvětlení. K osvětlení tohoto úseku jsou zde 2 lampy.

 

Čištění potoka

K čištění potoka došlo v úseku od mostku k lípě (Mayerům) Při této příležitosti byl také zpevněn kraj potoka kamenem - a to v části u Mayerů a u zahrady Daňkových.

 

Digitalizace 

Na celém Nechvalicku, tedy i u nás v Mokřanech, probíhala digitalizace pozemků. V letošním roce se určovaly především hranice s obecními pozemky. Další digitalizace je plánovaná i na další rok/y.

 

Obnova rybníků v Mokřanech

V letošním roce došlo k obnově těchto rybníků: 

"U Konopů" - došlo zde k celkové obnově nejen rybníku, ale také přilehlého okolí rybníka.

"U Čápů" - manželé Tuháčkovi, kteří jsou od letošního roku novými obyvateli Mokřan zrekonstruovali nejen celou usedlost, ale také rybníky, které k tého usedlosti náleží. Došlo zde k celkovému vyčištění a zpevnění hrází.