Novinky roku 2004

20. září v 16:22

Oprava mostu - září 2004

V Mokřanech máme nově opravený most. V těsné blízkosti je také zpevněné koryto potůčku a na mostě nám vyrostlo zcela nové zábradlí.

Rozšíření silnice - květen 2004

Naše vesnička se konečně dočkala rozšíření silnice mezi tarasy. Jsem si jistá, že všichni, kteří tuto silnici používají, to ocenili.

Jarní úpravy v Mokřanech - březen 2004

V naší vesnici se za účasti pana Daňka a pana Pečeného provedlo vyčištění od náletových dřevin na návsi a u rybníka pod zastávkou.

Touto cestou jim mokřanští děkují.