Novinky roku 2003

20. prosince v 16:18

obnova "jalovcové pastviny" - 19.11.2003

 

V rámci obnovy původních porostů a zvelebení krajiny přistoupil Obecní úřad v Nechvalicích ke zrealizování projektu "Jalovcová pastvina", který řešil osázení bývalých obecních drah u osady Mokřany jalovci a duby. Bývalá obecní draha, nyní porostlá jalovci, byla v minulých letech využívána jako pastvina a tím došlo k poškození původních rostlin a celkovému poškození území. Obecní úřad proto požádal v letošním roce o spolupráci Český svaz ochránců přírody z Vlašimi, který vypracoval projekt na obnovu místa, požádal o dotaci z programu na ochranu a obnovu krajiny a následně projekt zrealizoval. Celkové náklady na úpravu území byly 40 200 Kč, z čehož dotace činila 32 200 Kč a zvývající prostředky poskytl jako spoluúčast obecní úřad. Obecní draha se tak opět stala místem, které láká k procházkám místní i návštěvníky.

Zdroj: Sedlčanský kraj, č. 43/Ročník 14 (-jemi-)

 

lavičky a houpačka - 30.6.2003

Pro příjemné odpočinutí, nebo dohlédnutí na své ratolesti nám byly před několika dny dány na náves lavičky. K jedné lavičce byla dokonce dána houpačka. Alespoň se tak můžou scházet děti a mohou si spolu více hrát.

 

potůček - 30.6.2003

Po loňské velké vodě, která přivítala i do naší malé vesničky, se muselo změnit pár věcí, aby následky po povodních nebyly tak velké.

Museli jsme více vybagrovat místní potůček, který v minulých letech za teplých letních dní i postrádal vodu.

Poté, co přišla velká voda jsme si uvědomili, že i malý, naprosto neškodný potůček, může nadělit spoustu škody.

 

nástěnka - 30.6.2003

Nedávno byla zakoupena nová nástěnka, která slouží svému účelu. Je, jak je možno vidět, celá ze dřeva. Mimo jiné na ní visí listina s průběhem sbírky na kostelní varhany, které potřebují restaurovat. Jsou umístěny v blízkém kostele sv. Mikuláše v Nechvalicích. Jestli chcete - přispějte :o)

Více informací obdržíte na místním obecním úřadě v Nechvalicích. www.mesta.obce.cz/nechvalice